สำนักงาน ปยป. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา

สำนักงาน ปยป.

สำนักงาน ปยป. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://sto.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ปยป.