สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 17 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 16 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์