กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 165 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 165 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) 1 อัตรา
2.ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (เพศ ชาย) 1 อัตรา
3.ช่างโลหะ (เพศ ชาย) 2 อัตรา
4.ช่างสี (เพศ ชาย) 1 อัตรา
5.พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (เพศ ชาย) 3 อัตรา
6.พนักงานลานถัง (เพศ ชาย) 1 อัตรา
7.ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย) 2 อัตรา
8.พนักงานการเงินและบัญชี (เพศ ชาย/หญิง) 2 อัตรา
9.พนักงานการเกษตร (เพศ ชาย) 4 อัตรา
10.พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) 2 อัตรา
11.พนักงานพัสดุ (เพศ ชาย 6 อัตรา/หญิง 3 อัตรา)
12.พนักงานสูทกรรม (เพศ ชาย 5 อัตรา/หญิง 3 อัตรา)
13.พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 15 อัตรา
14.พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (เพศ ชาย) 14 อัตรา
15.ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) 7 อัตรา
16.ลูกมือช่าง (ช่างตัดผม)(เพศ ชาย/หญิง) 1 อัตรา
17.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย 13 อัตรา/หญิง 79 อัตรา) 92 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมพลาธิการทหารบก