กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 85 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 85 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักสังคมสงเคราะห์ 7 อัตรา
2. นักจิตวิทยา 4 อัตรา
3. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
5. พนักงานบริการ 11 อัตรา
6. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 2 อัตรา
7. พี่เลี้ยง 56 อัตรา
8. นักพัฒนาการเด็ก 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน