ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 37 อัตรา

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 37 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ “นักจัดการงานทั่วไป” 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานธุรการ 26 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวส. ปวช. สาขาการเงินและการบัญชี หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://thai-mecc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล