กศจ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีเหตุพิเศษ 110 อัตรา

กศจ.อุบลราชธานี

กศจ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีเหตุพิเศษ 110 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กลุ่มวิชาเอกคณิตศาตร์ จำนวน 11 อัตรา
2.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา
3.กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
4.กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
5.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
6.กลุ่มวิชาเอกฟิลิกส์ จำนวน 1 อัตรา
7.กลุ่มวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
8.กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 8 อัตรา
9.กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
10.กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 4 อัตรา
11.กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
12.กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
13.กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
14.กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
15.กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 25 อัตรา
16.กลุ่มวิชาเอกการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

กรอกข้อมูลสมัครได้ที่ http://103.205.161.139 พิมพ์ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียได้ที่ : กศจ.อุบลราชธานี