สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 20 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน