กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน บรรจุเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน บรรจุเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ 14 อัตรา
2.ชกท.ส่งกำลังกระสุน 8 อัตรา
3.ชกท.ช่างอาวุธ 13 อัตรา
4.ชกท.ช่างยานยนต์ 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรวุธ และ ชกท.ส่งกำลังกระสุน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ชกท.ช่างอาวุธ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกล , สาขาไฟฟ้า , สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ชกท.ช่างยานยนต์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมสรรพาวุธทหารบก