ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน วุฒิ ม.3/ม.6 180 อัตรา

ศูนย์การทหารม้า

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน วุฒิ ม.3/ม.6 180 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.โควตาทั่วไป (เหล่าทหารม้า) เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าทหารม้า มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี และต้องสมัครในเหล่าทหารม้าเท่านั้น
2.โควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) เป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ไม่จำกัดเหล่า) ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดการปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 ไม่จำกัดอายุ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– โควตาทั่วไป สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– โควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลด สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารรับรองผู้บังคับบัญชา ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : ศูนย์การทหารม้า