สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 34 อัตรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 34 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาบริการ 34 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://jobboard.nhso.go.th/detailjob ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564