กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 3 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย) 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนส่งทางบก