องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ป.ตรี 28 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ป.ตรี 28 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สำนักบริหารกลาง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง 1 อัตรา

2.สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
– พนักงานสัญญาจ้าง งานส่งเสริมปลูกสร้างสวนป่าเอกชน 1 อัตรา

3.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
– พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวังชิ้น 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่จาง 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัฑชณฑ์ไม้ร้องกวาง 1 อัตรา

4.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าพบพระ 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวัดโบสถ์ 1 อัตรา

5.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามิตรภาพ 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมะดะ 1 อัตรา

6.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าบึงกาฬ 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าละเอาะ 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าช่องเม็ก 2 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามุกดาหาร 2 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานพัสดุ 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน 2 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้างงานสวนป่าดงพลอง 1 อัตรา

7.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าอ่าวตง 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาด 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก-เขาไม้แก้ว 1 อัตรา

8.สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบริบาลข้างลำปาง 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้าง 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบริบาลช้างกระบี่ 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้