สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา
– ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานอัยการสูงสุด