บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 40 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

– มีสัญชาติไทย
– อายุ 18 – 35 ปี
– ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที : ไปรษณีย์ไทย