กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3 50 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3 50 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้บังคับสุนัข 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
2.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
3.ไม่รังเกียจสุนัข
4.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการสัตว์ทหารบก