สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 3 อัตรา

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ก.พ.