กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์

2.นักจัดการกองทุน (ส่วนภูมิภาค) 80 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนส่งทางบก