องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 140 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 140 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงาน จำนวน 27 อัตรา
– ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา
– ปวส. จำนวน 2 อัตรา
– ปวช. จำนวน 8 อัตรา
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
– ม.6 จำนวน 2 อัตรา

2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 113 อัตรา
– ปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา
– ปวส. จำนวน 4 อัตรา
– ปวช. จำนวน 22 อัตรา
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 9 อัตรา
– ม.3/ม.6 จำนวน 71 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : องค์การเภสัชกรรม