สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 20 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 20 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 20 อัตรา
– ได้รับวุฒิปวช./ปวท./ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพานิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานศาลยุติธรรม