กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 27 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพัฒนาชุมชน 21 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3.นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4.นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาโดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการพัฒนาชุมชน