สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 135 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 135 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 135 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.nso.go.th/ หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ