สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 9 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://sepo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 7 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ