กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ

2.เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการจัดหางาน