กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ป.ตรี 62 อัตรา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ป.ตรี 62 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร 62 อัตรา
– ได้รับวุฒิวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี