กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการพัฒนาชุมชน