กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 14 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 14 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 14 อัตรา
– กองระบาดวิทยา 3 อัตรา
– กองนวัตกรรมและวิจัย 1 อัตรา
– กองโรคไม่ติดต่อ 1 อัตรา
– กองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2 อัตรา
– สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลฮอล์ 1 อัตรา
– สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1 อัตรา
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมควบคุมโรค