กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเกษตร (สวพ.3) 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมวิชาการเกษตร