สอบท้องถิ่น ตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่น ปี 2563 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา คาดสอบปี 2564

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น ตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่น ปี 2563 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา คาดสอบปี 2564

ตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่น ปี 2563 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา
– ประเภทวิชาการ 18 ตำแหน่ง 476 อัตรา
– ประเภททั่วไป24 ตำแหน่ง2,723 อัตรา
– ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา

ขอบคุณข้อมูลจาก : ประพันธ์ เวารัมย์