กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2.เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3.เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก (อาคาร 3 ชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการขนส่งทางบก