องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ และ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 88 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ และ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 88 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ตำแหน่งผู้ช่วยครู 15 สาขาวิชา
– เอกภาษาไทย อัตรา
– เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
– เอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
– เอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
– เอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
– เอกสังคม 3 อัตรา
– เอกดนตรีไทย 1 อัตรา
– เอกดนตรีสากล 1 อัตรา
– เอกคหกรรม 2 อัตรา
– เอกเกษตร (พืช) 2 อัตรา
– เอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2.ตำแหน่งบุคคลากรสนับสนุน (ธุรการ) (งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 4 อัตรา
– ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการ(โสตทัศนศึกษา) 2 อัตรา
3.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
4.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
5.ตำแหน่งคนงานทั่วไป
– งานครัว 4 อัตรา
– งานแม่บ้าน 2 อัตรา
– งานทำความสะอาด 7 อัตรา
– งานขนส่ง 1 อัตรา
– งานก่อสร้าง 2 อัตรา
– งานประจำรถ 2 อัตรา
– งานสวน 8 อัตรา
– งานรักษาความปลอดภัย 7 อัตรา
– งานทั่วไป 1 อัตรา
6.ตำแหน่งภารโรง (งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2563 โทรศัพท์ 038-398-039-42 ต่อ 116

ดูรายละเอียดได้ที่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี