กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ และวุฒิ ม.3 13 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ และวุฒิ ม.3 13 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2.พนักงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีประสบการณ์ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เลขที่ 83 หมู่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จำหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการพัฒนาชุมชน