กรมทางหลวง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท. 2 อัตรา

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท. 2 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานธุรการ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได่้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง ถ.นารายมหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมทางหลวง