กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม