กรมสรรพากร รับสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

กรมสรรพากรรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 51 (2/2563)
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี
– ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีงบกระเงินของห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.rd.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กันยายน 2563