สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 47 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 47 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการสาธารณสุข
2.นักรังสีการแพทย์
3.พยาบาลวิชาชีพ
4.แพทย์แผนไทย
5.นักโภชนาการ
6.นักวิชาการพัสดุ
7.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
9.เจ้าพนักงานธุรการ
10.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
11.พนักงานเปล
12.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
13.พนักงานบริการ
14.พนักงานเกษตรพื้นฐาน
15.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
16.พนักงานซักฟอก
17.พนักงานขับรถยนต์
18.ผู้ช่วยช่างทั่วไป
19.พนักงานประกอบอาหาร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายเอียดได้ที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง