สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 2 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 2 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม