สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 19 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 19 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 19 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (บริหารทั่วไป) จำนวน 15 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (ธุรการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานบริหารการคลัง ชั้น 1 หรือส่งไปรษณีย์ไปที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ