กรมบังคับคดี รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 72 อัตรา

กรมบังคับคดี รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 72 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานขับรถยนต์ 26 อัตรา
2.พนักงานขับรถบัสและรถบรรทุก6ล้อ 2 อัตรา
3.พนักงานทั่วไป 42 อัตรา
4.พนักงานทั่วไป (คนพิการ) 1 อัตรา
5.พนักงานวิทยุสื่อสาร 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.led.go.th/ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กรมบังคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือส่งใบสมัครทาง e-mail : passdu@led.mail.go.th ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมบังคับคดี