กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรปฏิบัติการ 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3.นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศราฐศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://diw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม