เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 57 อัตรา

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 57 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักการคลัง
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักการช่าง
– ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

สำนักการศึกษา
– ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) 2 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (คหกรรม) 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) 2 อัตรา

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
– คนงานประจำรถขยะ 10 อัตรา
– คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป 2 อัตรา
– คนงานประจำรถขยะ 20 อัตรา
– คนงาน 3 อัตรา
– คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 5 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร 2 ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : เทศบาลนครนนทบุรี