สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจหญิง กองร้อยน้ำหวาน วุฒิ ม.6/ปวช. 150 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจหญิง กองร้อยน้ำหวาน วุฒิ ม.6/ปวช. 150 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เพศหญิง อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
2.ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3.ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
4.ไม่เป็นผู้ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

– รับสมัคร 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563
– สอบข้อเขียน 13 กันยายน 2563
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 18 กันยายน 2563