ตำแหน่งท้องถิ่น สามารถนำวุฒิ บริหารธุรกิจ , การจัดการ สอบเป็นข้าราชการท้องถิ่น ปี 2563

ตำแหน่งท้องถิ่น

ตำแหน่งท้องถิ่น สามารถนำวุฒิ บริหารธุรกิจ , การจัดการ สอบเป็นข้าราชการท้องถิ่น ปี 2563