สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 47 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 47 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูผู้สอน จำนวน 34 อัตรา
2.ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
3.ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4.ช่างไม้ จำนวน 3 อัตรา
5.ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 6 อัตรา
6.พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2