กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 12 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 11 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://prd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมประชาสัมพันธ์