กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการจัดหางาน