กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://drr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว