กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 7 อัตรา

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 7 อัตรา รับสมัคร 29 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง
– ต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมป่าไม้