การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

การรับสมัคร

การท่าเรือแห่งประเทศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ (ม.3) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://portjob63.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย