สอบตำรวจ หน่วยงานและวิชาที่ใช้ในการสอบ เพื่อเตรียมสอบตำรวจ 150 ข้อ แต่ละสายสอบวิชาอะไรบ้าง

สอบตำรวจ หน่วยงานและวิชาที่ใช้ในการสอบ เพื่อเตรียมสอบตำรวจ 150 ข้อ แต่ละสายสอบวิชาอะไรบ้าง

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

สอบตำรวจสายปราบปราม ผ่านรอบแรก ต้องเตรียมตัวสอบพละดังต่อไปนี้

1.ว่ายน้ำ 25 เมตร
ชาย ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน
หญิง ไม่เกิน 50 วินาที ถือว่าผ่าน

2.วิ่งระยะไกล
ชาย วิ่ง 1,000 เมตร ไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่าผ่าน
หญิง วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน

3.ยืนกระโดดไกล
ชาย ไม่น้อยกว่า 180 ซม. ถือว่าผ่าน
หญิง ไม่น้อยกว่า 120 ซม. ถือว่าผ่าน

4.วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร
ชาย ไม่เกิน 13 วินาที ถือว่าผ่าน
หญิง ไม่เกิน 15 วินาที ถือว่าผ่าน

5.วิ่ง ระยะทาง 50 เมตร
ชาย ไม่เกิน 10 วินาที ถือว่าผ่าน
หญิง ไม่เกิน 13 วินาที ถือว่าผ่าน

เงื่อนไขมีดังนี้

– จะต้องผ่าน 1.ว่ายน้ำ และ 2.วิ่งระยะไกลก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบ 3.ยืนกระโดดไกล 4.วิ่งเก็บของ และ 5.วิ่ง 50 เมตร หากไม่ผ่าน 1. และ 2. ไม่มีสิทธิ์สอบ 3. 4. และ 5.
– การทดสอบ 3. 4. และ 5. จะต้องผ่านการทดสอบอย่างน้อย 2 ใน 3 รายการนี้ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)