กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้เชี่ยวชาญมาตฐานคุ้มครองแรงงาน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2.ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.ผู้เชี่ยวชาญแรงงานระหว่างประเทศ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4.ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะปฏิบัติ

5.นักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะปฏิบัติ ในด้านโสตทัศนศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นิเทศศิลป์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.labour.go.th/ และสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ที่ กองเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงพลังงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน